Palvelut : Nocon Oy

Palvelut

Palvelut

Maalämpökaivot 0-300 metriä

Maalämpökaivot avaimet käteen periaatteella, eli tuomme maalämmön keruupiirin sisälle saakka. Tarvittaessa järjestämme rahoituksen kaivolle tai tarvittaessa koko järjestelmän asennettuna ja rahoituksella.

Vesikaivot 70-100 metriä

Vesikaivot saat kauttamme helposti. Poraamme kaivon pääasiassa 70-100 metriä syväksi ja jollei vettä löydy tältä syvyydeltä tarvitsee kaivo painehalkaista, jotta vesi pääsee virtaamaan halkeamissa. Tällekin järjestelmälle laitteineen voit saada rahoituksen.

1000-2000 metriä syvät kaivot suurkohteille

Yli kilometrin syviä kaivoja tarjoamme isommalle lämmön tarpeelle. Esimerkiksi 4-5:lla kaivolla ja kahdella teollisuuslämpöpumpulla http://www.ochsner.com/de-de/ pystyy tuottamaan jo noin yhden megawatin lämmitystehon. Tällä teknologialla maalämpökenttä jää huomattavasti pienemmäksi kuin 0-300 metrin maalämpökaivoilla toteutettuna.

Ultrasyvät kaivot 5000-7000 metriä Geothermiselle voimalalle

5-7 km syviä kaivoja tarvitaan geothermisen voimalaitoksen käyttöön. Suomessa tältä syvyydeltä löytyy maksimissaan jopa 140 c lämpötila mikä voidaan siirtää suoraan kaukalämpöverkon käyttöön lämmönvaihtimilla. Meillä on käytössä maailman parhaan ja käytännössä ainoan vesivasaratekniikkaan perustuvan valmistajan laitteisto, mikä mahdollistaa kaivon poraamisen näin syvälle.